پیشگیری از افسردگی در سالمندان

پیشگیری از افسردگی در سالمندان

پیشگیری از افسردگی در سالمندان افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات روانی در سالمندان است که می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. افسردگی در سالمندان معمولاً نادیده گرفته می‌شود و ممکن است به عنوان بخشی طبیعی از پیری تلقی شود، اما این دیدگاه نادرست است....