استراتژی ‌های کاهش استرس در سالمندان

استراتژی ‌های کاهش استرس در سالمندان

استراتژی ‌های کاهش استرس در سالمندان با افزایش سن، سالمندان ممکن است با چالش‌های جدیدی مواجه شوند که می‌تواند باعث افزایش سطح استرس آنها شود. این چالش‌ها شامل تغییرات جسمی، از دست دادن عزیزان، مشکلات مالی و کاهش توانایی‌های جسمی و ذهنی است. برای کاهش استرس در...