جهت بهره مندی از خدمات سرای آرامش آریا کلیک کنید.

این خدمات رکن اساسی و حیاتی برای حفظ سلامتی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می‌کنند و به افراد در تمام ارکان و مراحل زندگی ارائه می‌شوند که شامل موارد زیر می‌شوند:

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

اعزام-پرستار

اعزام پرستار

جهت دریافت خدمات فرم زیر را پر کنید.