مدیریت ارتباط با پزشکان و مراکز درمانی

مدیریت ارتباط با پزشکان و مراکز درمانی

درمان بیماری ها وابستگی زیادی به تعامل بین پزشک و بیمار دارد. در نتیجه ی همکاری بیمار با پزشک، بهبود و درمان سریع و موفق است. این کار زمانی محقق می شود که پزشک از توانایی برقراری ارتباط با بیمار برخوردار باشد. اکثر مواقع ناتوانی کادر درمانی در ایجاد رابطه ی مناسب با بیماران نه تنها سبب افزایش هزینه ها می شود. بلکه سبب می شود که بیماران از فرآیند درمان نیز ناراضی باشند. و به دستور العمل های درمان پزشک معالج عمل نکنند. در نتیجه تصمیم به تعویض پزشک بگیرند. اکثر پزشکان نسبت به اصل برقراری ارتباط با بیماران نگرش مثبت دارند، اما فاقد مهارت های ارتباطی مناسب هستند.

هدف اصلی از مراجعه بیمار به پزشک تأمین سلامت است و طبعا دارای مراحل متعددی است و از آنجا که ارتباط پزشک با بیمار جهت رسیدن به هدف کمک بسزایی می کند، باید به کیفیت آن توجه عمیقی داشت زیرا توفیق هر دو در رسیدن به آن هدف، به طور مستقیم و بی واسطه در گرو کیفیت این رابطه است. ظاهرا  این واقعیت مورد قبول است که وجود رابطه ی نیکو بین پزشک و بیمار که باعث ایجاد محیطی مطمئن میان آن ها می شود حائز اهمیت است که در بعضی موارد یا اکثر اوقات حاذق بودن پزشک را تحت تاثیر قرار می دهد.

ارتباط پزشک بیمار

برقراری ارتباط یک توانایی انسانی است که با آموزش و یادگیری، قابل توسعه به صورت مهارت ارتباطی است. این مهارت ها جزء جدایی ناپذیر فعالیت های بالینی پزشکان هستند. مسئله مهارت های ارتباطی در آموزش پزشکی در دنیا جایگاه مهم و روبه رشدی دارد. مفید بودن آموزش مهارت های ارتباطی در بعضی جوامع باعث شده است که بسیاری بر آموزش مهارت های ارتباطی به کادر پزشکی  پافشاری کنند. از جمله پیامدهای ارتباط صحیح پزشک بیمار یعنی افزایش رضایت بیمار، تجربه ی خوشایندتر، افزایش دقت تشخیص و افزایش پیروی از درمان؛ رضایت بیمار، مهمترین پیامد این ارتباط بوده است.

دلیل اهمیت رضایت مندی بیماران از فرآیند درمان

رضایت مندی از فرآیند درمان، باعث می شود بیماران به انجام صحیح و به موقع دستورالعمل های درمانی ترغیب شوند. که این امر موجب تسریع درمان و رسیدن به هدف اصلی درمان ها، یعنی بهبود بیماری می شود.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x