مراقبت در منزل

 یعنی بیماران مورد مراقبت و حمایت بهداشتی در منزل خود قرار گیرند. افزایش هزینه های بیمارستانی سبب شده است که به طرف خدمات مراقبت در منزل بروند.

تعریف پرستاری در منزل

این موضوع به معنی ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محیطی است که بیمار در آن زندگی می کند. در این نوع مراقبت، بیمار تحت نظر پزشک و پرستار قرار می گیرد و در محل زندگی خود از خدمات درمانی استفاده می کنند.

یکی از مزیت های مراقبت ارائه خدمات پرستاری در منزل، بهبود دسترسی به خدمات  و کاهش صف انتظار برای بیمارانی که دچار مشکلات جسمی، روحی و روانی هستند، می باشد.

قشر زیادی از کادر بهداشتی درمانی خدمات پرستاری خود را در منزل ارائه می کنند ولی پرستاران ستون اصلی سیستم ارائه دهنده این خدمات را تشکیل می دهند و نقش عمده هماهنگی ارائه خدمات درمانی را ایفا می نمایند.

در جامعه امروزه اکثر کشورها خدمات پرستار در منزل را ارائه می کنند که این خدمات می توانند سبب رشد جمعیت و افزایش هزینه های درمانی وراه حل مناسبی برای کمک و یاری رسانی به آن دسته از مددجو یانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه افزایش هزینه های بستری در مراکز درمانی، دوری از خانواده و عفونت های بیمارستانی سبب شده است که روز به روز خدمات پرستاری در منزل مورد توجه افراد بیشتری قرار گیرد.

هدف مراقبت در منزل

مهمترین هدفی که اشخاص را مجاب می کند از بیماران خود در منزل مراقبت کنند کاهش مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان، کاهش هزینه های درمانی و کاهش عفونت های بیمارستانی می باشد.

مزایای اصلی پرستار در منزل

 • کیفیت مراقبت های درمانی از بیماران افزایش می یابد
 • جلوگیری از بستری های غیر ضروری
 • کاهش خطر مبتلا شدن به عفونت های بیمارستانی
 • افزایش راحتی و آسایش بیمار
 • ایمنی برای بیماران و خانواده آنان
 • تسریع در ترخیص از بیمارستان
 • کاهش دوران نقاهت
 • کاهش هزینه های مراقبتی در جوامع
 • بهبود کیفیت خدمات پرستاری

افرادی که نیازمند خدمات پرستاری در منزل هستند

 • بیماران نیازمند مراقبت های ویژه
 • بیماران سالمند
 • بیماران دچار ناتوانی های جسمی و ذهنی
 • کودکان و نوزادان
 • بیماران در دوران نقاهت پس از جراحی

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x