مرکز توانبخشی سالمندان

توانبخشی اشخاص مسن شامل یک فرآیند فعال است که از طریق یک فعالیت تیمی ارائه می شود. که هدف آن بهبود توانایی و افزایش توانایی اشخاص برای زندگی با حداکثر توانایی است. افراد مسن تر به ویژه در معرض زوال عملکردی در نتیجه بیماری هستند و توانبخشی بخشی ضروری از پرستاری های پزشکی برای این افراد است.

توان بخشی

توانبخشی اقداماتی هدفمند را در برای توانایی شخص معلول، جهت دست یابی به بیشترین میزان عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام می دهد. هنگامی که در بیمارستان انجام شود. عملکرد فیزیکی را بهبود می بخشد و مرگ و میر را کاهش می دهد.

اساس توانبخشی سالمندان

 • تنوع در اشخاص سالمند
 • به حداکثر رساندن فعالیت در افراد سالمند

اهداف توانبخشی سالمند

اهداف توانبخشی باید جهت افزایش عملکرد افراد مسن تمرکز کند. در شرایط حاد، اصول توانبخشی امکان دارد ابتدا جهت تثبیت مشکلات اولیه، پیشگیری از عوارض آن مانند: انقباضات و زخم های فشاری، و در نهایت برای بازگرداندن عملکردهای از دست رفته تنظیم شود.

مزایای توانبخشی در سالمندان

موسسه ی سرای آرامش آریا آسایش ایده آل می تواند یک برنامه درمانی جهت کمک به سالمندان در دستیابی به نتایجی مانند موارد زیر طراحی کند که عبارت است از:

 • بازیابی استقلال
 • بالارین میزان ایمنی
 • کاهش احتمال سقوط
 • افزایش اعتماد به نفس
 • کمک به سالمندان جهت انجام فعالیت های شخصی
 • حفظ کردن قدرت عضلانی

خدمات توانبخشی سالمندان

فیزیوتراپیست ها به طور معمول با اشخاص سالمندی کار می کنند که دارای موارد زیر هستند:

 • اخیراً تحرک آنها بدتر شده است
 • از بیمارستان مرخص شده است
 • دردی که عملکرد آنها را محدود می کند
 • یک عمل جراحی داشته است
 • افزایش استقلال و توانایی های عملکردی

خدمات توانبخشی

اصل خدمات توانبخشی در افراد سالمند عبارت است از:

مراقبت های پزشکی و پرستاری

توانبخشی سالمندان

پزشکی

حرفه ای

آموزشی

اجتماعی

 

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x