پرستاری در مراکز درمانی

به انجام مراقبت های لازم از بیمار به تنهایی یا با همکاری سایر افراد بیمارستان پرستاری گفته می شود. پرستاری شخص می تواند توسط نزدیکان بیمار، یا شخصی دیگر انجام شود. اما پرستاری تنها به مراقبت از شخص بیمار گفته نمی شود بلکه به کسانی که از افراد سالم مراقبت ونگهداری می کنند مانند:کودکان هم پرستار گفته می شود.

پرستاری بیمار در بیمارستان به چه معنی است؟

نگهداری و مراقبت از بیمار برای افرادی که می خواهند از بیمار پرستاری کنند. هم چنین جهت همراهان بیمار بسیار استرس زا و همراه با نگرانی است. به طور معمول افراد نگران این موضوع هستند که نتوانند نیازهای بیمار را درست و به موقع برطرف کنند. یا حتی نتوانند درست و به موقع داروهای بیمار را به او بدهند.

این موضوع به این دلیل است که گاهی اوقات بیمار از خوردن دارو به خصوص داروهایی که طعم و مزه خوبی ندارند، خود داری می کند. واین وظیفه پرستار بیمار است که بتواند فرد را قانع کند تا دارو را مصرف نماید. بعضی اوقات هم اطرافیان بیمار به علت داشتن مشغله ودغدغه های مخصوص خود نمی توانند کنار بیمار باشند و از او مراقبت کنند.

به همین علت اعضای خانواده ترجیح می دهند فردی که توانایی بیشتری در انجام این کار دارد به عنوان پرستار خصوصی از بیمارشان در بیمارستان پرستاری کند.

بعضی اوقات افراد خانواده تنها در ساعات خاصی از شبانه روز نمی توانند در کنار بیمار خود باشند. به همین علت برای همان چند ساعت تصمیم دارند پرستار استخدام کنند.

و برای چند ساعتی که نمی توانند در بیمارستان حضور داشته باشند، کسی در کنار بیمارشان باشد و از او نگهداری و مراقبت کند. پرستار بیمار در بیمارستان را می توان به صورت روزانه و شبانه روزی و ساعتی  تقسیم بندی کرد.

و حتی بعضی از خانواده ها پس از مرخص شدن بیمارشان از بیمارستان تمایل دارند که یک فرد با تجربه و ماهر از بیمار آنها در منزل مراقبت ونگهداری کنند..

پرستار بیمار در بیمارستان

علت این موضوع که بعضی از خانواده ها ترجیح می دهند یک پرستار با تجربه از بیمارشان پرستاری کند عبارت است از:

  • کمبود پرستار در بیمارستان ها
  • عدم توانایی در ماندن در بیمارستان
  • راضی کردن بیمار به پیروی از دستورات پزشک
  • هوشیاری نسبت به وضعیت بیمار
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x