پرستار کودک در منزل  تهران

امروزه به علت شاغل بودن بیشتر والدین در جامعه بیشتر خانواده هایی که نوزاد و خردسال دارند به پرستار کودک در منزل نیاز دارند. هم چنین به علت اینکه نگرانی و دغدغه های زیادی از بابت مهد کودک دارند بیشتر تمایل به استخدام پرستار کودک دارند.

پرستار کودک کیست؟

پرستار کودک شخصی است که طی اطلاعات و تجربه ای که دارد به پدر و مادر در مراقبت و نگهداری از کودک کمک می کند. میزان مسئولیت پرستار کودک با توجه به نوع نیاز و سن کودک متفاوت است. رشته های تحصیلی که افراد می تواند به شغل پرستار کودک دربیایند شامل کودکیاری، پرستاری و روانشناسی کودک می باشد. این موضوع را باید در نظر گرفت که تحصیلات عالی در این حیطه مهم نیست. اما گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی این رشته حائز اهمیت است.

نحوه کار پرستار کودک

پرستار کودک در منزل با توجه به نوع نیاز والدین به دو روش می توان فعالیت کند که عبارتند از:

پرستار روزانه

در صورتی که والدین شاغل باشند می توانند بخشی از کارهای مراقبت و نگهداری کودک خود را به پرستار سپرده تا زمانی که خود به منزل بازگردند.

پرستار شبانه روزی

هم چنین پرستار نوزاد، بچه و یا کودک می تواند به صورت شبانه روزی با هماهنگی خانواده ها در منزل حضور داشته باشد. این فرد با نظارت والدین کلیه  مسئولیت کودک را در هرسنی که باشد بر عهده می گیرد.

فواید پرستار کودک در منزل

استخدام پرستار کودک در منزل تهران فواید بسیار زیادی دارد. که عبارتند از:

  • پدر و مادر با استخدام پرستار کودک می توانند به انجام امور خود برسند و نسبت به نگهداری کودکشان خیالشان راحت باشد.
  • استخدام پرستار باعث می شود که محیط منزل محل امنی جهت نگهداری کودک باشد. هم چنین پرستار کودک خدمات خود را در منزل انجام می دهد.
  • کودک یا نوزاد در منزل مراقبت و نگهداری می شوند و نیازی به بردن مهد کودک نیست.
  • با سپردن مسئولیت ها به پرستار کودک پدر و مادر دیگر نگرانی از بابت بیدار شدن کودک ندارند. کارهای خود را در سروقت خود انجام می شوند.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x