پیامدهای تزریقات نادرست

پیامدهای تزریقات نادرست

انجام تزریقات نادرست می تواند عوارض خطرناک سیاهرگی زیادی به همراه داشته باشد. که عبارت‌اند از:

  • اینفیلتراسیون
  • آمپولی هوا
  • تزریق خارج از رگ و تزریق داخل سرخرگ
  • فلبیت و ترموفلبیت
  • هماتوم

انجام تزریق نادرست در درون سرخرگ از بسیار نادر و کم است. اما در صورت اتفاق بسیار خطرناک‌تر است.

هماتوم

هماتوم اتفاقی است که در اثر نشت خون از رگ به بافت‌های نرم مجاور به وجود می‌آید. چنانچه آنژیوکت بیشتر از یک دیواره از رگ را پاره کند و یا اگر ‌که پس از درآوردن آنژیوکت روی محل ورود آنژیوکت فشار وارد نشود این حالت ایجاد می‌شود. هماتوم با فشار مستقیم قابل‌کنترل بوده و بعد از یک دوره دوهفته‌ای خودبه‌خود درمان می‌شود.

اینفیلتراسیون

نشتی مایع یا دارو را به خارج از فضای داخل سیاهرگ به بافت‌های نرم مجاوراینفیلتراسیون می‌گویند. معمولا به علت جایگذاری نادرست آنژیوکت در فضای خارج از رگ به وجود می‌آید. ازنظر بالینی با تورم بافت نرم مجاور محل تزریق، مشخص می‌شود. وهمچنین در این اتفاق پوست، سرد، سفت و رنگ‌پریده می‌شود. در صورتی که مایع نشت یافته کم باشد، عواقب خیلی کمی را به دنبال دارد. اما داروهای خاصی هستند که نشتی آنها حتی به میزان بسیار اندک، برای بافت‌های نرم اطراف آسیب زا هستند.

آمپولی هوا

علت آمپولی هوا در اثر ورود مقادیر زیاد هوا به داخل سیاهرگ بیمار از طریق ست سرم است. تیوب‌های سرم در حدود ۱۳ سی‌سی هوا را در خود نگه می‌دارند.

کودکان در معرض خطر بیشتری قرار دارند. آمپولی هوا به‌آسانی با هواگیری ست‌های سرم قابل جلوگیری است. خوشبختانه این عارضه بسیار نادر و کمیاب است.

فلبیت و ترومبوفلبیت

فلبیت به التهاب دیواره رگ است که در اثر پی اچ ماده دارویی تجویزشده به وجود می‌آید. اما ترومبوفلبیت، التهابی است که در اثر ترومبوز ایجاد می‌شود. این عوارض معمولا در بیماران بستری شده در بیمارستان که یک آنژیوکت برای چند روز در جای خود باقی می‌ماند به وجود می‌آیند.

انجام تزریق خارج از رگ 

تزریق خارج از  رگ یک دارو امکان دارد باعث درد، تأخیر در جذب و یا صدمه در بافت شود.  چنانچه پی اچ ماده تزریق‌شده بسیار پایین یا بسیار بالا باشد.  اگر حجم تزریق‌شده زیاد بوده و پوست برآمده شده.  باید پروکایین در این ناحیه تزریق شود. پروکایین یک گشادکننده عروقی است.

تزریق داخل سرخرگی

تزریق داخل سرخرگی، به‌ندرت امکان دارد اتفاق بیافتد. اما بسیار خطرناک‌ است. بهترین اقدام جلوگیری و اطمینان از ورود نیدل به داخل سرخرگ در زمان رگ گیری است.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x