بیماری آلزایمر در سالمندان

بیماری آلزایمر در سالمندان

بیماری آلزایمر درسالمندان آلزایمر بیماری است که بیشتر در افراد مسن اتفاق می افتد و باعث از بین رفتن راندمان ذهن انسان می شود هم چنین ناهماهنگی در عملکرد ذهن به مرور زمان پیشرفت خواهد کرد در این بیماری ابتدا شخص حافظه کوتاه مدت خود را از دست می دهد( شخص نمی داند وسایل...