تأثیر استرس شغلی بر پرستاران سالمند

تأثیر استرس شغلی بر پرستاران سالمند

تأثیر استرس شغلی بر پرستاران سالمند استرس شغلی یکی از مسائلی است که در حرفه پرستاری، به خصوص در حوزه مراقبت از سالمندان، تأثیر بسیار زیادی دارد. این موضوع باعث می‌شود که پرستاران به طور فزاینده‌ای با مشکلاتی مانند خستگی روحی و جسمی، افزایش سطح استرس، و حتی کاهش کیفیت...