بیماری ام اس و راههای پیشگیری از آن

بیماری ام اس و راههای پیشگیری از آن

بیماری ام اس و راههای پیشگیری از آن بیماری  ام اس (Multiple Sclerosis) که به اختصار MS نامیده می شود یک نوع بیماری التهابی است که به سیستم عصبی مغز و نخاع صدمه می زند. و از جمله بیماری های خود ایمنی می باشد که در طی آن، سیستم ایمنی بدن به پوشش های پروتئینی روی رشته...