استراتژی‌ مقابله با بیماری‌ های نوظهور در سالمندان

استراتژی‌ مقابله با بیماری‌ های نوظهور در سالمندان

استراتژی‌های مقابله با بیماری‌های نوظهور در سالمندان در دنیایی که جمعیت سالمندی به سرعت در حال افزایش است، مراقبت از این قشر در برابر بیماری‌های نوظهور به یکی از چالش‌های مهم بهداشت عمومی تبدیل شده است. بیماری‌های نوظهور می‌توانند تاثیرات جدی بر سلامتی سالمندان داشته...