تأثیر پرستار سالمندان در جامعه

تأثیر پرستار سالمندان در جامعه

پرستار سالمندان یکی از دارایی‌های بی‌قیمت و حیاتی در جوامع ما هستند. تأثیر و ارزش آن‌ها بیشتر از مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی است. این گروه از پرستاران، به دلیل تجربه و دانش فراوان خود، تأثیرات بسیاری بر جوامع دارند که از جمله‌ی مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره...