تعویض پانسمان زخم بخیه در منزل

تعویض پانسمان زخم بخیه در منزل

تعویض پانسمان زخم بخیه در منزل تعویض پانسمان زخم بخیه در منزل دو نوع از مهمترین انواع بخیه ها عبارتند از: بخیه غیرقابل جذب: این بخیه ها همانطور که از اسمشان مشخص است، جذب بدن نمی‌ شوند. بنابراین نیاز به مراقبت ورسیدگی به پانسمان دارند تا وقتی که پزشک دستور کشیدن بخیه...