نقش تغذیه مناسب در پرستاری از سالمندان

نقش تغذیه مناسب در پرستاری از سالمندان

نقش تغذیه مناسب در پرستاری از سالمندان در دوران پیری، نقش تغذیه مناسب به عنوان یک عامل کلیدی در حفظ سلامت سالمندان بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. تغذیه صحیح نه تنها به جلوگیری از بیماری‌ها کمک می‌کند بلکه به افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت جسمی و روانی افراد...