تکرر ادرار در سالمندان

تکرر ادرار در سالمندان

 تکرر ادرار چیست؟ ادرار یک فرآیند است، که بدن از شر مایعات زائد خلاص می شود.بنابراین طیف بسیاری از تغییرات می تواند سیستم ادراری را فعال تر کند. عوامل موثر از جمله سبک زندگی شامل نوشیدن مایعات زیاد، مخصوصا اگر حاوی کافئین یا الکل باشند، است.  تکرر ادرار به معنای نیاز...