پرستاری از سالمند در محیط منزل

پرستاری از سالمند در محیط منزل

پرستاری از سالمندان یکی از چالش‌های مهم در عصر حاضر است. با افزایش امید به زندگی و افزایش متوسط عمر افراد، نیاز به مراقبت از افراد سالمند در خانه‌های خود به عنوان یک گزینه محبوب برای بسیاری از خانواده‌ها به شمار می‌رود. در این مقاله، به برخی اصول و نکات مهم مرتبط با...