وظایف خانواده نسبت به سالمندان

وظایف خانواده نسبت به سالمندان

مسئولیت خانواده در مراقبت از سالمندان یک موضوع مهم و حساس است که نیازمند توجه و مشارکت فرهنگی و اجتماعی است. مراقبت از افراد سالمند در خانواده نه تنها نشان از احترام به سنین پایانی زندگی انسان دارد. بلکه نمایانگر وفاداری و مسئولیت‌پذیری درون خانواده نیز می‌باشد. در...