درمان و مدیریت زخم بستر توسط پرستار سالمند

درمان و مدیریت زخم بستر توسط پرستار سالمند

درمان و مدیریت زخم بستر توسط پرستار سالمند زخم بستر یا زخم فشاری یکی از مشکلات شایع در بین سالمندان است که به علت فشار مداوم بر پوست و بافت‌های زیرین ایجاد می‌شود. این نوع زخم‌ها به ویژه در افراد با تحرک محدود، بیماران بستری طولانی‌مدت و سالمندان رخ می‌دهد. درمان و...