تورم پا در سالمندان

تورم پا در سالمندان

تورم پا در سالمندان تورم  پا در سالمندان می‌تواند علت های بی‌شماری داشته باشد که از خفیف تا جدی متغیر است. ورم پا، می‌تواند به علت ایستادن یا نشستن‌های طولانی مدت، فعال نبودن یا داشتن اضافه وزن و یا به علت یک مشکل التهابی مانند آرتریت روماتوئید باشد. همچنین امکان دارد...