اثرات ماساژ و طب سوزنی بر کاهش استرس سالمندان

اثرات ماساژ و طب سوزنی بر کاهش استرس سالمندان

اثرات ماساژ و طب سوزنی بر کاهش استرس و افزایش راحتی در سالمندان مقدمه سالمندان به عنوان یک گروه از جامعه، معمولاً با مشکلاتی مانند استرس، اضطراب و ناراحتی روبه‌رو هستند. برای افزایش کیفیت زندگی آنان، روش‌های مختلفی برای مدیریت استرس و افزایش راحتی مورد بررسی قرار...