اهمیت فعالیت ‌های جسمانی در سالمندان

اهمیت فعالیت ‌های جسمانی در سالمندان

اهمیت فعالیت ‌های جسمانی در سالمندان فعالیت‌های جسمانی در هر طیف سنی از اهمیت بسیاری برخوردارند، اما برای سالمندان این اهمیت به خصوص بیشتر می‌شود. فعالیت‌های جسمانی می‌توانند به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، سلامتی، و استقلال سالمندان تأثیرگذار باشند. در این مقاله، به...