بررسی خدمات مراقبتی در منزل سالمندان

بررسی خدمات مراقبتی در منزل سالمندان

بررسی خدمات مراقبتی در منزل سالمندان با افزایش سن، نیازهای مراقبتی سالمندان نیز افزایش می‌یابد. خدمات مراقبتی در منزل یکی از راه‌حل‌های مهم و کارآمد برای تامین نیازهای سالمندان است که به آن‌ها امکان می‌دهد در محیط آشنای خانه خود به زندگی ادامه دهند. در این مقاله، به...
حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان

حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان

حمایت‌ های اجتماعی و دولتی برای سالمندان با افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان، نیاز به حمایت‌های اجتماعی و دولتی برای این گروه سنی بیش از پیش احساس می‌شود. سالمندان با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات بهداشتی، مالی، اجتماعی و روانی مواجه هستند که نیازمند توجه و حمایت...
نقش خانواده در مراقبت از سالمندان

نقش خانواده در مراقبت از سالمندان

نقش خانواده در مراقبت از سالمندان مراقبت از سالمندان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که بر عهده خانواده‌ها قرار می‌گیرد. با افزایش سن، سالمندان با چالش‌های جسمی، روانی و اجتماعی مختلفی مواجه می‌شوند که نیازمند حمایت و مراقبت ویژه‌ای هستند. خانواده‌ها به عنوان نخستین...
نقش پرستاری در مراقبت از سالمندان در زمان بحران

نقش پرستاری در مراقبت از سالمندان در زمان بحران

نقش پرستاری در مراقبت از سالمندان در زمان بحران در زمانه‌ای که بحران‌ها و وقایع اضطراری به شدت افزایش یافته‌اند، نیاز به مراقبت از سالمندان، به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، بیش از پیش اهمیت یافته است. پرستاران با نقش بسیار حیاتی خود، به عنوان مراقبین اصلی...