مشکلات پروستات در سالمندان

مشکلات پروستات در سالمندان

مشکلات پروستات در سالمندان یکی از غدد مهم در دستگاه تناسلی آقایان پروستات است که به اندازه‌ی یه گردو است و دارای بافت عضلانی است. غده پروستات اطراف مجرای ادرار رو احاطه می کند و میان آلت تناسلی و مثانه قرار گرفته است. در هنگام انزال، غده پروستات مایع شیری رنگ را به...