نقش کنترل هیپرلیپیدمی در پرستاری سالمندان

نقش کنترل هیپرلیپیدمی در پرستاری سالمندان

نقش کنترل هیپرلیپیدمی در پرستاری سالمندان هیپرلیپیدمی چیست؟ هیپرلیپیدمی یک وضعیت بالا بودن میزان چربی‌ها در خون است. که می‌تواند عوامل مختلفی از جمله ارثی، نژاد، سن، تغذیه نامناسب، فعالیت بدنی کم، مصرف الکل، استفاده از دخانیات و برخی داروها را شامل شود. در سالمندان،...