فداکاری پرستاران سالمند ارزشمندترین ارتباط انسانی

فداکاری پرستاران سالمند ارزشمندترین ارتباط انسانی

فداکاری پرستاران سالمند ارزشمندترین ارتباط انسانی در عرصه پرستاری سالمند، یکی از ابعادی که همواره به نمایان‌ترین حالت خود را از خود نشان می‌دهد، فداکاری پرستاران است. این فرآیند نه تنها به تخصص حرفه‌ای و دانش فنی این افراد مرتبط نیست بلکه به یک انگیزه عمیق‌تر برای...