پرستاری از سالمندان با نیازهای ویژه

پرستاری از سالمندان با نیازهای ویژه

با پیر شدن افراد، نیازها و احتیاجات آنان نیز تغییر می‌کند. برخی از سالمندان به دلیل بیماری‌های مزمن، ناتوانی‌های فیزیکی یا ذهنی، به مراقبت و توجه ویژه‌ای نیاز دارند. پرستاری از این گروه از سالمندان، به یکی از چالش‌های مهم و حساس در عرصه بهداشت و پرستاری تبدیل شده است....
پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

پرستاری از سالمندان با توجه به نیازهای جنسی

در پرستاری از سالمندان، تأمین نیازهای جنسی از جوانب مهمی است که به عنوان یک جنبه حیاتی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از افراد تاثیرگذار است. با پیشرفت سن، نیازهای جنسی تغییر می‌کنند و مسائلی مانند کاهش عملکرد جنسی، درد، و ناتوانی جنسی به وجود می‌آیند. در این متن، به...