روشهای گزینش بهترین پرستار سالمند

روشهای گزینش بهترین پرستار سالمند

اگر کار تمام وقت  و مشغله های روزمره شما اجازه رسیدگی به سالمندتان را نمی دهد! چنانه مسافت برای شما دور است! درصورتی که زمان کافی برای انجام کارهای روزمره مانند:خرید و امور بانکی وحتی انجام امور منزل مانند:نظافت منزل،پخت و پز و… ندارید! اگر سالمندتان بیماری دارد...
وظایف پرستار سالمند شبانه روزی

وظایف پرستار سالمند شبانه روزی

سالمندی سالمندی، به دورانی از زندگی فرد می گویند که  نیروی فیزیکی ، ظرفیت روانی و ارتباطات اجتماعی شخص کاهش می یابد. با افزایش سن قوای جسمانی شخص دچار تحلیل می شود. همچنین با ورود به دوران سالمندی به طور طبیعی فرد در خطر انواع بیماری‌های روحی روانی و جسمانی قرار...