بهبود کیفیت پرستاری شبانه روزی در منزل

بهبود کیفیت پرستاری شبانه روزی در منزل

بهبود کیفیت پرستاری شبانه روزی در منزل مراقبت شبانه روزی در منزل یک روش مهم برای ارتقاء سطح مراقبت و راحتی افراد نیازمند است. این نوع مراقبت به افراد سالمند، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، کودکان و افراد دارای معلولیت اجازه می‌دهد که در محیط خود و با حفظ حریم شخصی...