10 روش بهبود محیط منزل سالمندان

10 روش بهبود محیط منزل سالمندان

محیط منزل نقش مهمی در کیفیت زندگی سالمندان ایفا می‌کند. ساختار فیزیکی و تجهیزات منزل می‌توانند تأثیر مستقیمی بر کمیت و کیفیت فعالیت‌های روزانه سالمندان داشته باشند. در این مقاله، به برخی از راهکارهای بهبود محیط منزل برای سالمندان پرداخته خواهد شد که به افزایش راحتی،...