توانبخشی سالمندان معلول

توانبخشی سالمندان باعث  افزایش کیفیت زندگی سالمند می شود. و در این رابطه از علوم پزشکی، اعصاب، روانشناسی و اجتماعی و… کمک می گیرد. اشخاص در دوران سالمندی بخش قابل توجهی از انرژی و زمان خود را در مراکز درمانی می گذرانند. متأسفانه بعضی سالمندان بر اثر زمین خوردگی ساده هم امکان دارد نیاز به عمل جراحی پیدا کنند.  در این شرایط سالمند به خدمات توانبخشی احتیاج پیدا می کند.

تعریف توانبخشی

توانبخشی به معنای برگرداندن توانایی ، جایگاه قانونی و اجتماعی شخص ناتوان به او می باشد. توانبخشی، بازتوانی، بازپروری و بازسازی نیز نام دارد. به مجموعه تدابیر و اقدامات هماهنگ شامل خدمات پزشکی، پیراپزشکی، اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای توانبخشی می گویند.

هدف در توانبخشی سالمندان

هدف توانبخشی درمان ، بهبود و همچنین ارتقاء سطح کارآیی اشخاص کم توان و ناتوان (معلول)، تا بالاترین حد امکان، به منظور دسترسی آنان به یک زندگی مستقل در جامعه می باشد. از جمله هدف های توانبخشی عبارت است از:

 • جلوگیری از معلولیت
 • پیشگیری از پیشرفت معلولیت
 • تطابق زندگی معلولین با جامعه
 • ارتقاء میزان افکار عمومی نسبت به معلولیت
 • دادن تسهیلات شهری مناسب برای استفاده معلولین
 • تلاش در خودکفایی معلول و توانمدسازی او در برخورد با مشکلات
 • افزایش آگاهی معلولین نسبت به توانایی های و محدودیت های جسمی و روانی

توانبخشی سالمندان

 • اختلال در توانبخشی: به هرگونه ناهنجاری در زمینه جسمی، روانی و عملکردی یا آناتومی فرد می گویند.
 • نقص در توانبخشی: هر صورت محدودیت در انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی، از هر انسانی انتظار می رود، نقص می گویند.
 • معلولیت در توانبخشی:  به صدمه های ناشی از اختلال و کم توانی می گویند که باعث ایجاد محدودیت و پیشجگیری از ایفاء نقش طبیعی شخص در زندگی می گردد.
 • پیشگیری در توانبخشی: کارهایی که هدفشان جلوگیری از شروع اختلالات جسمی و ذهنی و حسی است.

خدمات توانبخشی در سالمندان

راه رفتن در سالمندان

یوگا در سالمندان

شنا در سالمندان

انجام ورزش های تنفسی

دوچرخه سواری سالمندان

ورزش بدنسازی در سالمندان

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x