مراقبت و پرستاری از بیمار در حال احتضار

بسیار ممکن است که شما شاهد مرگ فردی باشید  و در برخورد با این مسئله. دستپاچه شده اید و نتوانستید آنطور که باید برخورد مناسب و به جایی داشته باشید.

راهکارهایی رفتار مناسب با بیمار

چنانچه در لحظات پایانی در کنار شخص بیمار حضور داشته باشید و با او صحبتی کنید. فرد با خیال آسوده و آرامش خاصی به زندگی خود پایان می دهد. بهترین راه این است که ابراز اندوه و گریه و زاری را کنار بگذارید تا بیمار را ناراحت نکنید. راهکارهای زیر را در رفتار خود در مواجهه با بیمار در حال مرگ به کار ببندید. تا بتوانید برخورد مناسبی با او داشته باشید.

توجه به خواسته های بیمار 

هنگامی که بیمار در حال مرگ را می بینید به دنبال خواسته های او باشید. مثل اینکه با چه کسی دوست دارد صحبت کند.چه فیلمی مورد علاقه اش است. در چنین مواقعی بیمار دوست دارد با شخصی به درد دل کردن بنشیند. هنگامی که او به علت خستگی از درد کشیدن حرف از رفتن میزند به حرفهای او گوش دهید. تا فشارهای روحی اش تخلیه شود.

صحبت درباره رسیدن زمان مرگ بیمار 

بسیار اتفاق افتاده است که اطرافیان بیمارانی که در حال مرگ هستند و هیچ حرفی در مورد نزدیک شدن مرگ بیمار به او نمی گویند تا او را از احساسات منفی دور کنند. در بسیاری از موارد بیمار نیاز دارد به خاطر نزدیک شدن زمان مرگش ارتباط نزدیکی با اشخاص زندگی خود داشته باشد. در نتیجه رک بودن و داشتن صداقت بسیار با مهم است. از جمله کارهایی که می تواند به بیمار کمک کند. عبارت است از:

واکنش و برخورد مناسب در لحظات صحبت از مرگ 

بخشش بیمار بخاطر وقایع تلخ گذشته 

ایجاد حس ارزشمندی در وجود بیمار 

جمله دوستت دارم را تکرار کنید 

لمس و نوازش بیمار حین صحبت 

یادآوری خاطرات ماندگار و خوب 

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x