موسسه ی توانبخشی سالمندان

 

توانبخشی سالمندان در منزل از جمله اقداماتی هدفمند رابرای توانمند فرد سالمند، جهت دست یابی به میزان نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها در منزل سالمند انجام می دهد.

سالمند :

سالمند به شخص اطلاق می شود. که بیش از ۶۰ سال سن دارد و به دلیل افزایش سن و  تغییرات فیزیولوژیک نیاز به پرستار و توانبخشی سالمندان در منزل دارد.

خدمات توانبخشی سالمندان در منزل :

مراقبت های پزشکی و پرستاری : 

جهت کاهش عوارض ناشی از سالمندی، جلوگیری از مبتلا شدن به  بیماریهای دوران سالمندی وبهبود ودرمان بیماریهای فرد.

توانبخشی : 

این موضوع که شامل توانبخشی پزشکی، اجتماعی، حرفه ای و آموزشی: جهت افزایش توانایی و توانبخشی سالمندان در منزل در مقابله با عوارض سالمندی، سازگاری بیشتر با محیط، حفظ حداکثر استقلال سالمند.

از جمله خدمات پزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، پرستاری و توانبخشی و فیزیوتراپی سالمندان در منزل می تواند در جهت ارتقاء کیفیت زندگی سالمند باشد.

توانبخشی آموزشی :

داشتن زندگی سالم جهت سالمندان مانند: مراقبت های شخصی، جلوگیری از عوارض سالمندی، پرهیز از رفتارهای پرخطر، تغذیه سالم و هنر درمانی به افراد سالمند و اعضای خانواده.

توانبخشی حرفه ای :

کشف و تقویت توانمندیهای حرفه ای سالمندان در جهت ارتقاء عملکرد ذهنی و جسمی و اجتماعی آنان.

توانبخشی اجتماعی :

خدمات مددکاری جهت افزایش سازگاری اجتماعی و حل مشکلات اجتماعی بر خلاف تصورعمومی، پیری بیماری نیست. بلکه با افزایش سن تغییرات طبیعی در تمامی اندامهای بدن ایجاد می شود. با رعایت بعضی نکات ساده می توان از بروز مشکلات پیشگیری و با مراقبت صحیح به یک دوران سالمندی توام با سلامتی و نشاط دست یافت ، تا مابقی سالهای عمر هم به بهترین صورت ادامه یابد به کار بردن روش درست زندگی باید از دوران جنینی شروع شود ، اما هرگز جهت تغییر دادن شیوه زندگی و ایجاد عادات پسندیده که باعث سلامت و شادابی می شوند دیر نیست. سالمندی هم یکی از مراحل زندگی فرد است و شاید اگر به درستی مدیریت شود، می تواند مرحله بالندگی خرد و بلوغ نهایی روح و روان آدمی باشد.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x