پرستاری زخم ها در منزل

انواع زخم هایی که بر روی پوست ایجاد می شوند نیاز به نگهداری دارند تا در سریع ترین زمان ممکن، بهبود یابند. در صورت عدم پانسمان به موقع و تمیز کردن این زخم ها، امکان دارد عفونت هایی ایجاد شده و جان بیمار را تهدید کند. به همین علت، پانسمان و تمیزکاری این زخم ها باید به طور مرتب انجام شود. عدم دسترسی به پزشک و پرستار در هر زمان، مشغله کاری و نبود وقت باعث می شود تا نگرانی هایی در این زمینه ایجاد شود.

چه نوع زخم هایی را باید پانسمان کرد؟

برخی از زخم ها به دلیل سطحی بودن نیاز به پانسمان ندارند. اما برخی دیگر با توجه به صدمه بافت های داخلی پوست و یکی از اعضای بدن، باید تمیز شده و پانسمان شوند. این زخم ها به شرح زیر هستند:

زخم جراحی

اگر بخشی از بدن تحت عمل جراحی قرار گیرد، زخم هایی در این قسمت ایجاد می شود. قطع عضو، انواع پیوندها و … از جمله جراحی هایی است که با زخم هایی همراه خواهند بود. این زخم ها باید به طور مداوم، تمیز شوند و پانسمان شوند تا خطر عفونت از بین برود.

زخم های عمیق

در بعضی مواقع به علت افتادن از جایی، برخورد با چیزی و یا در محل کار، امکان دارد زخم های عمیقی در بدن ایجاد شود. با توجه به عمق زخم و شدت آن باید زخم به وجود آمده سریعاً ضدعفونی شود. در ضمن اگر چیزی در داخل زخم باقی مانده است باید به طور سریع از محل خارج گردد.

پاره شدگی

پاره شدگی به زخم هایی که نیاز به پانسمان دارد می گویند. در این زخم ها، بافت های زیرین پوست دارای  آسیب است. در این مواقع باید ابتدا خونریزی قطع شود. سپس محل زخم، ضدعفونی شود.

سوراخ شدگی

امکان دارد جسمی تیز وارد بدن شود و سبب ایجاد سوراخ شدگی شود.

مزایای استفاده از خدمات پرستار در منزل

عدم نیاز به خروج بیمار از منزل

آشنایی با پانسمان انواع زخم ها در منزل

استفاده از تجهیزات مناسب

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x