پرستار سالمند معلول:

در دوران سالمندی فرد با بیماری و چالش های زیادی مواجه می شود.اگر این سالمند دارای معلولیت باشد نگرانی درباره مراقبت و رسیدگی به او نیز افزایش می یابد ونیاز به استخدام پرستار سالمند معلول افزایش می یابد و حتی امکان دارد پرستار سالمند به صورت شبانه روزی برای رسیدگی به امور مربوط به سالمند حضور داشته باشد.از جهت دیگر نیز امکان دارد اعضای خانواده فرد مسن معلول توانایی و دانش کافی جهت مراقبت و رسیدگی به فرد را نداشته باشند یا حتی از او دور باشند.پس این افراد می توانند با استخدام پرستار سالمند از سرای آرامش آریا به فرد سالمند کمک کنند و باعث شوند فرد سالمند معلول اسقلال و اعتماد به نفس خویش را حفظ کند و هم چنین خیال خود را بابت رسیدگی به پرستار آسوده کنند.

معلولیت:

معلولیت: با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی  معلول در اصطلاح به افرادی می گویند  که به علت  یک اختلال یا ناتوانی در انجام یک سری از نقش‌های طبیعی اشخاص در زندگی ناتوان باشند.

این افراد بخشی از توانایی‌های فیزیکی، اجتماعی، ذهنی یا روانی خودشان را از دست داده یا هرگز آن را نداشته اند.با توجه به این مسئله انتخاب پرستار سالمند معلول بسیار سخت تر است.

ویژگی‌هایی پرستار سالمند معلول:

نگهداری و رسیدگی از فرد سالمند دارای معلولیت کار به شدت حساس و دشواری است. پرستار سالمند این افراد باید حتما ویژگی های خاصی داشته باشند که بتوانند به خوبی از پس انجام امور مربوطه بر بیایند عبارتند از:

قانع کردن  فرد معلول به پیروی از نسخه های پزشک:

پرستار سالمند باید توانایی بالا در برقرار کردن ارتباط با سالمند داشته باشد تا بتواند بیمار را قانع کندکه از دستورات و نسخه های پزشک پیروی کند. به خصوص در سالمندانی که از انجام و پیروی از دستورات سر پیچی می کنند. این مسئله هم می تواند جهت بهبود بیماری فرد باشد و هم چنین مانع پیشرفت بیماری او می شود.

پرستار اطلاعات کافی درباره شرایط مراقبت از سالمند معلول  داشته باشد:

پرستار  باید دانش و تجربه کافی برای نگهداری و مراقبت از فرد سالمند معلول داشته باشد و اصول اولیه پرستاری را بدانند. تا در موتقع ضروری بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

شرایط و وضعیت بیمار را به صورت مداوم کنترل کند:

یکی از وظایف پرستار سالمند این است که باید شرایط معلول را در صورتی که هوشیاری کامل نداشته باشد و یا روی اعمال خود کنترل نداشته باشد کنترل کند و همیشه حواسش به تغییرات فیزیکی و روانی شخص باشد.

به عادت و رفتارهای سالمند معلول آشنا باشد:

امکان دارد فرد سالمند عادت ه9ا غذایی و یا رفتاری خاصی را داشته باشد که  در این مواقع وظایف پرستار فراهم کردن این شرایط برای فرد است.

قدرت بدنی و توانایی جسمی بالا پرستار:

در صورتی که سالمند توانایی حرکت نداشته باشد وظیفه ی پرستاراین  است که به او کمک کند تا بتواند جا به جا شود برای همین موضوع باید توانایی بالایی داشته باشد.

کارهایی که پرستار باید برای سالمند انجام دهد؟

ارهایی که پرستار باید برای سالمند انجام دهد؟

بررسی  ابتدایی  پرستار از سالمند و برنامه ریزی دقیق روزانه برای مراقبت

مصرف به موقع داروهای سالمند

در صورت لزوم  تعویض پانسمان و شستشوی زخم

آموزش به اعضای خانواده درباره  نحوه صحیح جابجا کردن سالمند

کنترل علائم حیاتی

برقرار کردن ارتباط با پزشک معالج

دادن  پیشنهاد بهداشتی جهت ای درمان و بهبود سلامتی سالمند

ترغیب  سالمند جهت همکاری با خانواده برای حصول بهبودی بیشتر

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x