کاردرمانی در سالمندان

افراد سالمندان امکان دارد به علت افزایش سن مشکلات جسمی و روانی و ذهنی بسیاری تجربه کنند. بنابراین این مشکلات محدودیت های فراوانی را برای آن ها ایجاد کند. مهم ترین هدف کاردرمانی رساندن اشخاص سالمند به حداکثر رساندن استقلال در انجام کارهای روزمره می باشد. کاردرمانی در سالمندان تمام زمینه های زندگی شخص را مورد بررسی قرار داده و برنامه درمانی را طرح ریزی می کند.

تاثیر کاردرمانی

دوران سالمندی به عنوان افت تدریجی بیولوژیکال عملکرد نرمال تعریف می شود. به عبارت ساده تر می توان گفت پیری یا سالمندی به معنای کاهش قوای روانی و جسمی است. که بر اثر مرور زمان روی می دهد. این روند نزولی در قدرت جسمی و روانی شخص را نیازمند خدمات کاردرمانی در سالمندان می کند. تعریف سالمندی در کشورهای متفاوت بنا بر فرهنگ و سایر مولفه های آن جامعه معنای مختلفی دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تعریف مختلفی از سالمندی را نسبت به کشورهای توسعه یافته ارائه می دهند

رشد جمعیت سالمندان پدیده اجتماعی بی سابقه ای در تاریخ دنیا است . سالمندی موضوعی کاملا طبیعی است. که به صورت بیولوژیک در همه اشخاص اتفاق می افتد و برابر با بیماری نیست به دنبال سالمندی میتوانیم مشکلات فراوانی را در حیطه های متفاوت زندگی افراد مشاهده کنیم. که کاردرمانی در سالمندان نقش مهمی را در مراقبت و بهبود زندگی سالمندان ایفا می کند.

نقش کاردرمانی در سالمندان

  • کاهش میزان مرگ های زود هنگام
  • کاهش ناتوانی های مرتبط با بیماری های سالمندی
  • افزایش مشارکت فرد در موارد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه
  • کمتر شدن هزینه های درمان پزشکی
  • افزایش کیفیت زندگی سالمندان و لذت بردن از آن

مواردی که در کاردرمانی مطرح شده تعیین کننده است. عبارت است از؛

  • عوامل اقتصادی
  • فیزیکی
  • اجتماعی
  • رفتاری
  • شخصی

نکاتی دررابطه با رژیم غذایی سالمندان

شخص سالمند باید از غذاهای چرب و پر نمک اجتناب کند. میوه و سبزیجات را به میزان کافی. مصرف کند. رژیم غذایی سالم کم چرب و پر جهت برای سالمندان مناسب است.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x