ریزش مو در سالمندان

ریزش مو در سالمندان

ریزش مو در سالمندان ریزش مو یکی از مشکلات شایع است که بیشتر مردم جامعه با آن مواجه هستند. میان افراد عوامل متفاوتی می تواندسبب ریزش مو شود مانند:عوامل محیطی، ارثی بودن، موارد هورمونی،اختلالات مربوط به تیروئید، کم خونی و حتی نوع تغذیه می تواند از علت ریزش مو در...