ضعف بدن در سالمندان

ضعف بدن در سالمندان

ضعف بدن در سالمندان دوران میانسالی به طور معمول به عنوان آخرین دوره از زندگی هر شخص، با تغییرات و مسائل زیادی همراه است. در این دوره سالمندان به اندازه دوران جوانی خود توانمندی ندارند و ضعف بدن در افراد مسن نشانه های بیشتری از خود نشان می‌دهد. این افراد به طور معمول...