پارکینسون

پارکینسون

مشکلات روحی و روانی در سالمندان پارکینسون به اختلال در فعالیت مغز که منجر به ناهمانگی فعالیت های اعضای بدن می شود پارکینسون می گویند.علت این بیماری می توانند برخورد ضربه به سر ، وراثت، مصرف دارو شیمیایی و یا بیماری قلبی باشد. علائم بیماری پارکینسون لرزش و یا رعشه در...