پرستار سالمندان

پرستار سالمندان

پرستار سالمندان پرستاری از افراد مسن جهت حمایت و مراقبت های شخصی به فرد سالمند است. هم چنین پرستاران ممکن است در انجام کارهایی مانند:غذا دادن،تعویض پوشک، دارو دادن به فرد مسن، لباس پوشیدن، استحمام کردن،آراستن ظاهر،  نظافت لباس و فعالیت های ابتدایی زندگی روزمره به...
پارکینسون

پارکینسون

مشکلات روحی و روانی در سالمندان پارکینسون به اختلال در فعالیت مغز که منجر به ناهمانگی فعالیت های اعضای بدن می شود پارکینسون می گویند.علت این بیماری می توانند برخورد ضربه به سر ، وراثت، مصرف دارو شیمیایی و یا بیماری قلبی باشد. علائم بیماری پارکینسون لرزش و یا رعشه در...