پرستاری کودکان

پرستاری کودکان

پرستاری کودکان پرستاری  کودکان در زندگی امروزه یکی از مشکلات بزرگ والدین شاغل است. شرایط حال حاضر باعث شده است که زنان نیز مانند مردان ساعات کاری طولانی مدتی را در بیرون از منزل سپری کنند. مادران برخلاف میل باطنی خود توانایی نگهداری و مراقبت از کودک خود را نداشته...
اشتباهات پرستار کودک

اشتباهات پرستار کودک

اشتباهات پرستار کودک وظیفه ی پرستار کودک رسیدگی به کودک و انجام وظایف محوله می باشد. چنانچه گاهی اوقات احساس کردید پرستاروظایف خود را به درستی انجام نمی دهد و نسبت به این قضیه شک دارید. ساده از کنار آن نگذرید و اجازه بدهید حتما تکلیف همه چی مشخص شود امکان دارد فرزند...
وظایف پرستار خانم باردار

وظایف پرستار خانم باردار

وظایف پرستار خانم باردار بعضی از خانم‌هابه علت وضعیت هورمونی یا شرایط روحی و روانی یا جسمانی احتیاج به استراحت بیشتری دارند. بارداری از جمله دوران است که زنان امکان دارد در زندگی خود آن را تجربه کنند. در این دوران زنان باردار به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند که...
مهد کودک یا پرستار کودک

مهد کودک یا پرستار کودک

مهد کودک یا پرستار کودک در جامعه امروزه و شاغل بودن اکثر پدر و مادران بیشترخانواده ها برای فرزندانشان در دوران کودکی یا پرستار استخدام میکنند یا آنها را در مهد کودک میگذارند. تعداد زیادی از والدین جهت سپردن فرزندشان جهت مراقبت و نگهداری هنگامی که خودشان نیستند در...
مزایای پرستار کودک در منزل

مزایای پرستار کودک در منزل

مزایای پرستار کودک در منزل پرستار کودک  به شخصی گفته می‌شود که در زمینه کودک و نوزاد اطلاعات و تجربه لازم را دارد. این شخص با توجه به نیاز خانواده‌ها  جهت نگهداری و مراقبت از کودکشان شروع به فعالیت می کنند. پرستار کودک شخصی قابل اعتماد است. که می‌تواند تمام کارهای...