مشکلات عضلانی و استخوانی در سالمندان

مشکلات عضلانی و استخوانی در سالمندان

مشکلات عضلانی و استخوانی در سالمندان یکی از شایع ترین بیماری­ ها در سالمندان پوکی استخوان و ضعف عضلانی است. استخوان دارای بافت زنده است و عملکرد آن در بدن افراد با گذشت زمان تغییر می­ کند . فرآیند رشد در بافت استخوان فرآیند رشد در بافت استخوان به این صورت است که درگذر...