پرستاری بیماران مراقبت های ویژه

پرستاری بیماران مراقبت های ویژه

پرستاری بیماران مراقبت های ویژه پرستاری بیماران مراقبت های ویژه: افرادی که جراحی سختی داشته‌اند و  یا دارای نارسایی سیستم‌های اصلی بدن ازجمله تنفسی، قلب و عروق، دستگاه گوارش، مغزی یا سایر اعضای بدن هستند و به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. این افراد به درمان در مکان‌هایی...
خدمات پرستاری بیماران پس از جراحی

خدمات پرستاری بیماران پس از جراحی

خدمات پرستاری بیماران پس از جراحی بهبودی و درمان پس از جراحی می‌تواند تجربه‌ای دردناک و آزاردهنده باشد. می‌تواند از لحاظ روحی و جسمی هم برای بیمار و هم برای اعضای خانواده او کمک می‌کنند، سخت باشد. به همین علت بسیار مهم است. که مراقبت و نگهداری بعد از عمل توسط فرد...